Korte voorstelling van de plantentuin Jean Massart

 

De plantentuin werd in 1922 aangelegd door een professor plantkunde aan de Université Libre de Bruxelles; Prof. Jean Massart.
Vandaag is het eigendom van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In samenwerking met Leefmilieu Brussel ontwikkelt de ULB een educatief programma voor het grote publiek en de scholen en richt wetenschappelijke onderzoeksactiviteiten op.

U bevindt zich hier op de website van de ULB waar u alle info zal terugvinden betreffende schoolactiviteiten, activiteiten voor het grote publiek en evenementen.

Onze collecties

 

De collecties levende planten van de plantentuin Jean Massart zijn bestemd voor wetenschappelijk onderzoek, universitaire opleiding en verspreiding van wetenschappelijke kennis aan het grote publiek. Ze bevatten circa 2000 plantensoorten.

De tuin met medicinale planten is één van de rijkste van België. De soorten zijn in 27 percelen verdeeld volgens hun werkzame stof.

De evolutietuin groepeert meer dan 300 bloeiende planten per Familie en volgens de grote evolutielijnen, van bloemen met primitieve kenmerken (zoals de Magnolia) tot de meest recente vormen (zoals de gewone margriet).

In de collectie teeltplanten staan de door de mens gedomesticeerde planten naast hun verre nicht. In de boomgaard worden verschillende oude rassen van appelbomen, perenbomen, pruimenbomen, perzikbomen en kersenbomen gekweekt.

Het arboretum bevat een collectie exotische bomen met voornamelijk coniferen.

De tuin bevat ook een vochtige zone die als natuurreservaat beheerd wordt en deel uitmaakt van het Natura 2000 netwerk. Gele lis, reuzenpaardenstaart, riet, watermunt en nog veel andere plantensoorten ontwikkelen zich spontaan langs de bronnen en de naastliggende vijvers van het Roodklooster.

In de experimentele percelen van de tuin komen verschillende onderzoeksthema’s van het labo ‘Plantenecologie en biogeochemie’ aan bod. Die zijn o.a. gericht op de invasieve uitheemse plantensoorten en metaaltolerante planten.

Nieuw: Ontdek de plantentuin met Belby, uw virtuele gids

 

Ter ere van het honderdjarige bestaan van de plantentuin werden er naast grondige renovaties van de site ook nieuwe interactieve rondleidingen uitgestippeld.
Op de website garden.brussels van Leefmilieu Brussel vindt u alle info om de plantentuin op een andere manier te ontdekken.

Nieuwe didactische gids van de evolutietuin!

De evolutietuin toont de diversificatie van de bloeiende planten doorheen het evolutieverhaal van minstens 150 miljoen jaar. Het werd onlangs heringericht om de laatste classificatie van de bloeiende planten te volgen. De ideale gelegenheid dus om een nieuwe didactische gids uit te brengen om u te helpen met het observeren van de bloemachtige kenmerken.
De gids is onze lokalen (botanische pijler aan de ingang van de tuin) te koop tegen een prijs van 5EUR.
Gezien we niet altijd aan ons bureau zitten, gelieve een e-mail te sturen om een afspraak te maken: sophie.vanderschueren@ulb.be.

Praktische informatie

Door omstandigheden die buiten ons controle liggen, zijn we genoodzaakt de Nederlandstalige activiteiten tijdelijk op te schorten. We hopen u zo snel mogelijk opnieuw te mogen verwelkomen!


Doelpubliek

De activiteiten die onder de tab ‘schoolactiviteiten’ staan, worden prioritair aan de scholen van het lager en secundair onderwijs gegeven. Uitzonderingen kunnen gemaakt worden op aanvraag voor groepen van min. 10 personen.

Algemene en/of thematische bezoeken worden op vraag aangeboden voor groepen van min.10 personen (individuelen, verenigingen, hoger onderwijs,..)

Alle publieken zijn welkom! Onze gidsen kunnen de duur, de inhoud en de gekozen paden aanpassen in functie van de noden van de groep.

Prijs

Voor schoolgroepen hangt de prijs af van de activiteit (tussen 3 à 5 € per leerling).
Sinds een paar jaar worden de schoolactiviteiten gratis aangeboden dankzij de financiële steun van Leefmilieu Brussel en Innoviris.

Voor het grote publiek en groepen wordt een bijdrage van 3 € /persoon gevraagd (inschrijven is verplicht via de tab ‘Agenda’).

Openingsuren

De plantentuin kan vrij bezocht worden van maandag tot zondag.

  • Van 01 oktober tot 31 maart: 09:30 – 16:30
  • Van 01 tot 30 april: 08:15 – 18:30
  • Van 01 mei tot 31 augustus: 08:15 – 20:30
  • Van 01 tot 30 september: 08:15 – 19:30

Locatie en toegankelijkheid

Plantentuin Jean Massart
Waversesteenweg, 1850
1160 Oudergem

Auto: Parking onder de viaduct of langs de voetbalterreinen (stadium)
Tram : 8 (halte Herrmann-Debroux)
Bus : 41 (halte Herrmann-Debroux), 72 (halte Tuin Massart)
Metro : lijn 5 (halte Herrmann-Debroux)
TEC bus : E (halte Tuin Massart)
Bus De Lijn : 341, 343, 344, 345, 348, 349, 504, 544, 547, 548 (halte Tuin Massart)

Aanvraag voor scholen en bezoekers

Door omstandigheden die buiten ons controle liggen, zijn we genoodzaakt de Nederlandstalige activiteiten tijdelijk op te schorten. We hopen u zo snel mogelijk opnieuw te mogen verwelkomen!

Het team

Pierre Meerts, Wetenschappelijk Directeur

pierre.meerts@ulb.be

Laurence Belalia en Alexia Totté, Pedagogisch team – Bezoeken, animaties, evenementen

  02 650 91 65

laurence.belalia@ulb.be, jardmassart@ulb.be

Youri Rouge, Verantwoordelijk voor de plantencollecties

youri.rouge@ulb.be

Hernando Silva Montenegro, tuinman

hernando.silva.montenegro@ulb.be,

Kristel Wart, Verantwoordelijke voor het Index Seminum en technieker van het laboratorium ‘Plantenecologie en biogeochemie’ van de ULB

02 650 91 57 of 02 650 91 94

kristel.wart@ulb.be

Contact

Aarzel niet om ons te contacteren indien u vragen heeft betreffende de wetenschappelijke collecties van de plantentuin Jean Massart of in verband met de activiteiten / evenementen die we organiseren

jardmass@ulb.be
  02 650 91 65

Voor andere vragen verwijzen wij u naar het departement Groene Ruimten van Leefmilieu Brussel :
info@environnement.brussels 02/775.75.75

De activiteiten aangeboden door de ULB hebben als doel de jongeren te sensibiliseren, en richten zich meer bepaald tot de scholen die niet beschikken over een gepaste infrastructuur of laboratorium.

De inhoud en de praktische info van de verschillende educatieve activiteiten van de plantentuin Jean Massart zijn in onderstaande tabel terug te vinden.

Door omstandigheden die buiten ons controle liggen, zijn we genoodzaakt de Nederlandstalige activiteiten tijdelijk op te schorten. We hopen u zo snel mogelijk opnieuw te mogen verwelkomen!

Schoolactiviteiten

Wji bieden het hele jaar door educatieve activiteiten voor de scholen aan. Gezien wij rekening moeten houden met de lesuren van de studen van de ULB kunnen de inschrijvingen enkel als volgt gebeuren:

De inschrijvingen voor de activiteiten die tussen september en december plaatsvinden, openen in de maand augustus die voorafgaat.
De inschrijvingen voor de activiteiten die in de maand januari plaatsvinden, openen in de maand december die voorafgaat.
De inschrijvingen voor de activiteiten die tussen de maand februari en juni plaatsvinden, openen in de maand januari die voorafgaat.

 

Title Lager onderwijs Secundair onderwijs Vak
1.
Rond de appel
De leerlingen ontdekken eerst de appelboom : de verschillende soorten, hun ziektes ,.. Dit eerste deel vindt plaats in de boomgaard. De appels worden daarna opgeraapt en binnengebracht in de lokalen van de plantentuin Massart voor het tweede deel van de activiteit.
De leerlingen vergelijken de verschillende appelsoorten, ontdekken de levenscyclus van een plant en de seizoensgebonden veranderingen van de bomen. Als laatste komt de bestuiving aan bod en is de cirkel rond.
Animatie
Plantentuin Jean Massart
September half-oktober
2u30
Gratis
1 2 3 Biologie
2.
Zadendiversiteit
De animatie houdt in:
Het in kaart brengen van de levenscyclus van een plant: van zaad tot vrucht.
Een bezoek aan de collecties van de plantentuin waarbij de zaden van verschillende planten bekeken worden.
Daarop volgt een uitwisseling over hun karakteristieken en aanpassingen.
Een mini-expo om fruiten en zaden te sorteren op basis van hun verspreidingsstrategie: wind, water, dieren,.. in functie van de observaties van de leerlingen.
Een groot ganzenspel: een race voor de overleving van de zaden.
Animatie
Plantentuin Jean Massart
Oktober
2u
Gratis
5 6 1 Biologie
3.
Kennismakingsworkshop microscopie
Deze workshop heeft als doel de leerlingen op zelfstandige wijze met een microscoop te laten werken. Het is ook de gelegenheid om plantencellen, dierlijke cellen en bacteriën te vergelijken op basis van een preparaat dat de leerlingen zelf maken.
Beschikkend over een goede microscoop, zal elke leerling de diameter van het waarnemingsveld berekenen in functie van het gebruikte objectief, een preparaat klaarmaken voor observatie en een verslag invullen met tekeningen van hun waarnemingen.
Animatie
Plantentuin Jean Massart
November Maart
2u30
Gratis
3 4 5 6 Biologie
4.
Zoom op het chlorofyl
Waarom zijn planten groen? Waar bevindt het chlorofyl zich? Doorheen verschillende experimenten ontdekken de leerlingen de cruciale rol van planten in het voedselweb. Ze leren op een ludieke manier aan de slag te gaan volgens een wetenschappelijke methode.
Animatie
Plantentuin Jean Massart
07 30 November
2u
Gratis
4 5 6 1 Biologie
5.
Hoe herken je bomen in de winter?
Tijdens een bezoek aan de plantencollecties van de plantentuin Massart wordt de bomendiversiteit getoond en worden de erkenningscriteria uitgelegd. De activiteit wordt in een lokaal vervolgd door een oefening waar de leerlingen verschillende boomtakken zullen proberen te identificeren aan de hand van een zoekkaart.
Animatie
Plantentuin Jean Massart
Februari Maart (Inschrijven vanaf januari 2023)
2u
Gratis
5 6 1 2 Biologie
6.
Ecosysteem vijver
De leerlingen gaan op het terrein kennismaken met het ecosysteem ‘vijver’.
De basisbegrippen van de Ecologie worden toegelicht: biotoop, levensgemeenschap, habitat, niche. De leerlingen verscherpen hun waarnemingsvermogen door de verschillende plantengordels van de vijver te identificeren alsook de macrofauna te determineren door middel van zoekkaarten.
Animatie
Plantentuin Jean Massart
midden April Juni (inschrijven vanaf februari 2023)
2u30
Gratis
3 4 5 6 Biologie
7.
Terreinonderzoek: Ontdekking en beoordeling van de gezondheid van 2 natte zones
Neem uw leerlingen een volledige dag mee op het terrein.
Op het menu: toelichting van de basisbegrippen uit de Ecologie, analyse van de waterkwaliteit (resultaten worden getoetst aan de Brusselse kwaliteitsnormen), vergelijking van twee ecosystemen: beek en vijver.
De leerlingen beoordelen via empirisch wetenschappelijk onderzoek het ecologische potentieel van die 2 ecosystemen, bespreken de resultaten in groep en formuleren een logische conclusie.
Deze animatie wordt aangeboden door de plantentuin Jean Massart in samenwerking met Coördinatie Zenne vzw.
Aanvragen voor activiteiten die na de maand januari plaatsvinden mogen in de maand december die voorafgaat verstuurd worden.
Animatie
Plantentuin Jean Massart
Mei (inschrijven vanaf februari 2023)
hele dag
Gratis
3 4 5 6 Biologie
8.
Sensorische wandeling
Ontdekking van de plantenwereld via de zintuigen. Een wandeling waarbij voelen, proeven, ruiken,..een MUST zijn!
Een schepje groen om de leerlingen te laten genieten van de natuur met hun zintuigen… en wat we liefhebben beschermen we!
Animatie
Plantentuin Jean Massart
Mei juni (inschrijven vanaf februari 2023)
2u
Gratis
1 2 3 Biologie
9.
Gegidste thematische wandeling: Evolutie en diversiteit van de plantenwereld
Sinds hun verovering van de Aarde tot hun indrukwekkende diversificatie en aanwezigheid overal op de planeet.
Wandeling
Plantentuin Jean Massart
Mei juni (inschrijven vanaf februari 2023)
1u30/2u
Gratis
5 6 Biologie

De inschrijvingen worden tijdelijk stopgezet (zie bericht bovenaan de pagina)

Door omstandigheden die buiten ons controle liggen, zijn we genoodzaakt de Nederlandstalige activiteiten tijdelijk op te schorten. We hopen u zo snel mogelijk opnieuw te mogen verwelkomen!

Agenda

De plantentuin Jean Massart biedt algemene en thematische bezoeken aan van april tot oktober.

Deelnameprijs: 3EUR/persoon
Opgelet, inschrijven is altijd verplicht (bedankt om ons zo snel mogelijk in te lichten in geval van annulatie).

De groep wacht op de gids aan de hoofdingang van de tuin (bedankt om het gepaste bedrag cash bij te hebben).

Het is ook mogelijk om bezoeken op aanvraag te reserveren voor groepen van min. 10 personen (max. 25 personen) afhankelijk van de beschikbaarheden van de gidsen: jardmass@ulb.be

Schrijf u in via ons contactformulier (zie hieronder) om op de hoogte te blijven van de komende evenementen en/of volg ons op Facebook.

Komende evenementen

Désolé, il n'y a pas d'événement à afficher pour cette sélection.

Voorbije evenementen

06 Sep 2023

La spéciale PROFS 2023

Événement Enseignants

14h00 > 17h00  ULB Campus de la Plaine – Quartier Magenta – Bâtiment A – Porte Aa – Local A.2.124, 1050 Bruxelles

16 Oct 2022

Geleide wandeling : ontdekking van de plantentuin Massart

Geleide wandeling

10h30 > 12h30  Plantentuin Jean Massart, 1160 Oudergem

21 Sep 2022

Reizende planten

Namiddag kind volwassen

14h00 > 16h00  Jardin Botanique Jean Massart, 1160 Bruxelles

18 Sep 2022

Wandeling: ‘De reizende planten’

14h00 > 16h00  Plantentuin Jean Massart, 1160 Oudergem

14 Sep 2022

Wandeling – « De reizende planten »

Geleide wandeling

14h00 > 16h00  Jardin Botanique Jean Massart, 1160 Bruxelles

10 Sep 2022

Geleide wandeling – Ontdekking van de plantentuin Jean Massart

Geleide wandeling

14h00 > 16h00  Jardin Botanique Jean Massart, 1160 Bruxelles

13 Août 2022

Geleide wandeling – Ontdekking van de plantentuin Jean Massart

Geleide wandeling

10h00 > 12h00  Jardin Botanique Jean Massart, 1160 Bruxelles

01 Juil 2022
30 Sep 2022

Into the garden: het leven achter de schermen van de Massart

Foto-expo in openlucht

 Jardin Botanique Jean Massart, 1160 Bruxelles

30 Juin 2022

Inhuldiging van de openluchtexpo fotografie : “Into the garden”

Nocturne - Inhuldiging

18h30 > 23h30  Jardin Botanique Jean Massart, 1160 Bruxelles

22 Juin 2022

Sensorische ontdekking van de Plantentuin Jean Massart

Namiddag kind volwassen

14h00 > 16h00  Jardin Botanique Jean Massart, 1160 Bruxelles

19 Juin 2022

Opening van de Sensorische tuin (Rood Klooster-feest)

Nouvelle collection

13h00 > 18h00  Jardin Botanique Jean Massart, 1160 Bruxelles

09 Juin 2022

Nocturne van de ULB musea

Nocturne

17h00 > 22h00  Jardin Botanique Jean Massart, 1160 Bruxelles

22 Mai 2022

Eeuwfeest van de plantentuin Jean Massart – Feestelijke opening

Open dag

14h00 > 19h00  Jardin Botanique Jean Massart, 1160 Bruxelles

De inschrijvingen worden tijdelijk stopgezet (zie bericht bovenaan de pagina).

Homepagina

Korte voorstelling van de plantentuin Jean Massart

 

De plantentuin werd in 1922 aangelegd door een professor plantkunde aan de Université Libre de Bruxelles; Prof. Jean Massart.
Vandaag is het eigendom van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In samenwerking met Leefmilieu Brussel ontwikkelt de ULB een educatief programma voor het grote publiek en de scholen en richt wetenschappelijke onderzoeksactiviteiten op.

U bevindt zich hier op de website van de ULB waar u alle info zal terugvinden betreffende schoolactiviteiten, activiteiten voor het grote publiek en evenementen.

Onze collecties

 

De collecties levende planten van de plantentuin Jean Massart zijn bestemd voor wetenschappelijk onderzoek, universitaire opleiding en verspreiding van wetenschappelijke kennis aan het grote publiek. Ze bevatten circa 2000 plantensoorten.

De tuin met medicinale planten is één van de rijkste van België. De soorten zijn in 27 percelen verdeeld volgens hun werkzame stof.

De evolutietuin groepeert meer dan 300 bloeiende planten per Familie en volgens de grote evolutielijnen, van bloemen met primitieve kenmerken (zoals de Magnolia) tot de meest recente vormen (zoals de gewone margriet).

In de collectie teeltplanten staan de door de mens gedomesticeerde planten naast hun verre nicht. In de boomgaard worden verschillende oude rassen van appelbomen, perenbomen, pruimenbomen, perzikbomen en kersenbomen gekweekt.

Het arboretum bevat een collectie exotische bomen met voornamelijk coniferen.

De tuin bevat ook een vochtige zone die als natuurreservaat beheerd wordt en deel uitmaakt van het Natura 2000 netwerk. Gele lis, reuzenpaardenstaart, riet, watermunt en nog veel andere plantensoorten ontwikkelen zich spontaan langs de bronnen en de naastliggende vijvers van het Roodklooster.

In de experimentele percelen van de tuin komen verschillende onderzoeksthema’s van het labo ‘Plantenecologie en biogeochemie’ aan bod. Die zijn o.a. gericht op de invasieve uitheemse plantensoorten en metaaltolerante planten.

Nieuw: Ontdek de plantentuin met Belby, uw virtuele gids

 

Ter ere van het honderdjarige bestaan van de plantentuin werden er naast grondige renovaties van de site ook nieuwe interactieve rondleidingen uitgestippeld.
Op de website garden.brussels van Leefmilieu Brussel vindt u alle info om de plantentuin op een andere manier te ontdekken.

Nieuwe didactische gids van de evolutietuin!

De evolutietuin toont de diversificatie van de bloeiende planten doorheen het evolutieverhaal van minstens 150 miljoen jaar. Het werd onlangs heringericht om de laatste classificatie van de bloeiende planten te volgen. De ideale gelegenheid dus om een nieuwe didactische gids uit te brengen om u te helpen met het observeren van de bloemachtige kenmerken.
De gids is onze lokalen (botanische pijler aan de ingang van de tuin) te koop tegen een prijs van 5EUR.
Gezien we niet altijd aan ons bureau zitten, gelieve een e-mail te sturen om een afspraak te maken: sophie.vanderschueren@ulb.be.
Praktische informatie

Praktische informatie

Door omstandigheden die buiten ons controle liggen, zijn we genoodzaakt de Nederlandstalige activiteiten tijdelijk op te schorten. We hopen u zo snel mogelijk opnieuw te mogen verwelkomen!


Doelpubliek

De activiteiten die onder de tab ‘schoolactiviteiten’ staan, worden prioritair aan de scholen van het lager en secundair onderwijs gegeven. Uitzonderingen kunnen gemaakt worden op aanvraag voor groepen van min. 10 personen.

Algemene en/of thematische bezoeken worden op vraag aangeboden voor groepen van min.10 personen (individuelen, verenigingen, hoger onderwijs,..)

Alle publieken zijn welkom! Onze gidsen kunnen de duur, de inhoud en de gekozen paden aanpassen in functie van de noden van de groep.

Prijs

Voor schoolgroepen hangt de prijs af van de activiteit (tussen 3 à 5 € per leerling).
Sinds een paar jaar worden de schoolactiviteiten gratis aangeboden dankzij de financiële steun van Leefmilieu Brussel en Innoviris.

Voor het grote publiek en groepen wordt een bijdrage van 3 € /persoon gevraagd (inschrijven is verplicht via de tab ‘Agenda’).

Openingsuren

De plantentuin kan vrij bezocht worden van maandag tot zondag.

  • Van 01 oktober tot 31 maart: 09:30 – 16:30
  • Van 01 tot 30 april: 08:15 – 18:30
  • Van 01 mei tot 31 augustus: 08:15 – 20:30
  • Van 01 tot 30 september: 08:15 – 19:30

Locatie en toegankelijkheid

Plantentuin Jean Massart
Waversesteenweg, 1850
1160 Oudergem

Auto: Parking onder de viaduct of langs de voetbalterreinen (stadium)
Tram : 8 (halte Herrmann-Debroux)
Bus : 41 (halte Herrmann-Debroux), 72 (halte Tuin Massart)
Metro : lijn 5 (halte Herrmann-Debroux)
TEC bus : E (halte Tuin Massart)
Bus De Lijn : 341, 343, 344, 345, 348, 349, 504, 544, 547, 548 (halte Tuin Massart)

Aanvraag voor scholen en bezoekers

Door omstandigheden die buiten ons controle liggen, zijn we genoodzaakt de Nederlandstalige activiteiten tijdelijk op te schorten. We hopen u zo snel mogelijk opnieuw te mogen verwelkomen!

Het team

Pierre Meerts, Wetenschappelijk Directeur

pierre.meerts@ulb.be

Laurence Belalia en Alexia Totté, Pedagogisch team – Bezoeken, animaties, evenementen

  02 650 91 65

laurence.belalia@ulb.be, jardmassart@ulb.be

Youri Rouge, Verantwoordelijk voor de plantencollecties

youri.rouge@ulb.be

Hernando Silva Montenegro, tuinman

hernando.silva.montenegro@ulb.be,

Kristel Wart, Verantwoordelijke voor het Index Seminum en technieker van het laboratorium ‘Plantenecologie en biogeochemie’ van de ULB

02 650 91 57 of 02 650 91 94

kristel.wart@ulb.be

Contact

Aarzel niet om ons te contacteren indien u vragen heeft betreffende de wetenschappelijke collecties van de plantentuin Jean Massart of in verband met de activiteiten / evenementen die we organiseren

jardmass@ulb.be
  02 650 91 65

Voor andere vragen verwijzen wij u naar het departement Groene Ruimten van Leefmilieu Brussel :
info@environnement.brussels 02/775.75.75

Schoolactiviteiten

De activiteiten aangeboden door de ULB hebben als doel de jongeren te sensibiliseren, en richten zich meer bepaald tot de scholen die niet beschikken over een gepaste infrastructuur of laboratorium.

De inhoud en de praktische info van de verschillende educatieve activiteiten van de plantentuin Jean Massart zijn in onderstaande tabel terug te vinden.

Door omstandigheden die buiten ons controle liggen, zijn we genoodzaakt de Nederlandstalige activiteiten tijdelijk op te schorten. We hopen u zo snel mogelijk opnieuw te mogen verwelkomen!

Schoolactiviteiten

Wji bieden het hele jaar door educatieve activiteiten voor de scholen aan. Gezien wij rekening moeten houden met de lesuren van de studen van de ULB kunnen de inschrijvingen enkel als volgt gebeuren:

De inschrijvingen voor de activiteiten die tussen september en december plaatsvinden, openen in de maand augustus die voorafgaat.
De inschrijvingen voor de activiteiten die in de maand januari plaatsvinden, openen in de maand december die voorafgaat.
De inschrijvingen voor de activiteiten die tussen de maand februari en juni plaatsvinden, openen in de maand januari die voorafgaat.

 

Title Lager onderwijs Secundair onderwijs Vak
1.
Rond de appel
De leerlingen ontdekken eerst de appelboom : de verschillende soorten, hun ziektes ,.. Dit eerste deel vindt plaats in de boomgaard. De appels worden daarna opgeraapt en binnengebracht in de lokalen van de plantentuin Massart voor het tweede deel van de activiteit.
De leerlingen vergelijken de verschillende appelsoorten, ontdekken de levenscyclus van een plant en de seizoensgebonden veranderingen van de bomen. Als laatste komt de bestuiving aan bod en is de cirkel rond.
Animatie
Plantentuin Jean Massart
September half-oktober
2u30
Gratis
1 2 3 Biologie
2.
Zadendiversiteit
De animatie houdt in:
Het in kaart brengen van de levenscyclus van een plant: van zaad tot vrucht.
Een bezoek aan de collecties van de plantentuin waarbij de zaden van verschillende planten bekeken worden.
Daarop volgt een uitwisseling over hun karakteristieken en aanpassingen.
Een mini-expo om fruiten en zaden te sorteren op basis van hun verspreidingsstrategie: wind, water, dieren,.. in functie van de observaties van de leerlingen.
Een groot ganzenspel: een race voor de overleving van de zaden.
Animatie
Plantentuin Jean Massart
Oktober
2u
Gratis
5 6 1 Biologie
3.
Kennismakingsworkshop microscopie
Deze workshop heeft als doel de leerlingen op zelfstandige wijze met een microscoop te laten werken. Het is ook de gelegenheid om plantencellen, dierlijke cellen en bacteriën te vergelijken op basis van een preparaat dat de leerlingen zelf maken.
Beschikkend over een goede microscoop, zal elke leerling de diameter van het waarnemingsveld berekenen in functie van het gebruikte objectief, een preparaat klaarmaken voor observatie en een verslag invullen met tekeningen van hun waarnemingen.
Animatie
Plantentuin Jean Massart
November Maart
2u30
Gratis
3 4 5 6 Biologie
4.
Zoom op het chlorofyl
Waarom zijn planten groen? Waar bevindt het chlorofyl zich? Doorheen verschillende experimenten ontdekken de leerlingen de cruciale rol van planten in het voedselweb. Ze leren op een ludieke manier aan de slag te gaan volgens een wetenschappelijke methode.
Animatie
Plantentuin Jean Massart
07 30 November
2u
Gratis
4 5 6 1 Biologie
5.
Hoe herken je bomen in de winter?
Tijdens een bezoek aan de plantencollecties van de plantentuin Massart wordt de bomendiversiteit getoond en worden de erkenningscriteria uitgelegd. De activiteit wordt in een lokaal vervolgd door een oefening waar de leerlingen verschillende boomtakken zullen proberen te identificeren aan de hand van een zoekkaart.
Animatie
Plantentuin Jean Massart
Februari Maart (Inschrijven vanaf januari 2023)
2u
Gratis
5 6 1 2 Biologie
6.
Ecosysteem vijver
De leerlingen gaan op het terrein kennismaken met het ecosysteem ‘vijver’.
De basisbegrippen van de Ecologie worden toegelicht: biotoop, levensgemeenschap, habitat, niche. De leerlingen verscherpen hun waarnemingsvermogen door de verschillende plantengordels van de vijver te identificeren alsook de macrofauna te determineren door middel van zoekkaarten.
Animatie
Plantentuin Jean Massart
midden April Juni (inschrijven vanaf februari 2023)
2u30
Gratis
3 4 5 6 Biologie
7.
Terreinonderzoek: Ontdekking en beoordeling van de gezondheid van 2 natte zones
Neem uw leerlingen een volledige dag mee op het terrein.
Op het menu: toelichting van de basisbegrippen uit de Ecologie, analyse van de waterkwaliteit (resultaten worden getoetst aan de Brusselse kwaliteitsnormen), vergelijking van twee ecosystemen: beek en vijver.
De leerlingen beoordelen via empirisch wetenschappelijk onderzoek het ecologische potentieel van die 2 ecosystemen, bespreken de resultaten in groep en formuleren een logische conclusie.
Deze animatie wordt aangeboden door de plantentuin Jean Massart in samenwerking met Coördinatie Zenne vzw.
Aanvragen voor activiteiten die na de maand januari plaatsvinden mogen in de maand december die voorafgaat verstuurd worden.
Animatie
Plantentuin Jean Massart
Mei (inschrijven vanaf februari 2023)
hele dag
Gratis
3 4 5 6 Biologie
8.
Sensorische wandeling
Ontdekking van de plantenwereld via de zintuigen. Een wandeling waarbij voelen, proeven, ruiken,..een MUST zijn!
Een schepje groen om de leerlingen te laten genieten van de natuur met hun zintuigen… en wat we liefhebben beschermen we!
Animatie
Plantentuin Jean Massart
Mei juni (inschrijven vanaf februari 2023)
2u
Gratis
1 2 3 Biologie
9.
Gegidste thematische wandeling: Evolutie en diversiteit van de plantenwereld
Sinds hun verovering van de Aarde tot hun indrukwekkende diversificatie en aanwezigheid overal op de planeet.
Wandeling
Plantentuin Jean Massart
Mei juni (inschrijven vanaf februari 2023)
1u30/2u
Gratis
5 6 Biologie

De inschrijvingen worden tijdelijk stopgezet (zie bericht bovenaan de pagina)

Agenda

Door omstandigheden die buiten ons controle liggen, zijn we genoodzaakt de Nederlandstalige activiteiten tijdelijk op te schorten. We hopen u zo snel mogelijk opnieuw te mogen verwelkomen!

Agenda

De plantentuin Jean Massart biedt algemene en thematische bezoeken aan van april tot oktober.

Deelnameprijs: 3EUR/persoon
Opgelet, inschrijven is altijd verplicht (bedankt om ons zo snel mogelijk in te lichten in geval van annulatie).

De groep wacht op de gids aan de hoofdingang van de tuin (bedankt om het gepaste bedrag cash bij te hebben).

Het is ook mogelijk om bezoeken op aanvraag te reserveren voor groepen van min. 10 personen (max. 25 personen) afhankelijk van de beschikbaarheden van de gidsen: jardmass@ulb.be

Schrijf u in via ons contactformulier (zie hieronder) om op de hoogte te blijven van de komende evenementen en/of volg ons op Facebook.

Komende evenementen

Désolé, il n'y a pas d'événement à afficher pour cette sélection.

Voorbije evenementen

06 Sep 2023

La spéciale PROFS 2023

Événement Enseignants

14h00 > 17h00  ULB Campus de la Plaine – Quartier Magenta – Bâtiment A – Porte Aa – Local A.2.124, 1050 Bruxelles

16 Oct 2022

Geleide wandeling : ontdekking van de plantentuin Massart

Geleide wandeling

10h30 > 12h30  Plantentuin Jean Massart, 1160 Oudergem

21 Sep 2022

Reizende planten

Namiddag kind volwassen

14h00 > 16h00  Jardin Botanique Jean Massart, 1160 Bruxelles

18 Sep 2022

Wandeling: ‘De reizende planten’

14h00 > 16h00  Plantentuin Jean Massart, 1160 Oudergem

14 Sep 2022

Wandeling – « De reizende planten »

Geleide wandeling

14h00 > 16h00  Jardin Botanique Jean Massart, 1160 Bruxelles

10 Sep 2022

Geleide wandeling – Ontdekking van de plantentuin Jean Massart

Geleide wandeling

14h00 > 16h00  Jardin Botanique Jean Massart, 1160 Bruxelles

13 Août 2022

Geleide wandeling – Ontdekking van de plantentuin Jean Massart

Geleide wandeling

10h00 > 12h00  Jardin Botanique Jean Massart, 1160 Bruxelles

01 Juil 2022
30 Sep 2022

Into the garden: het leven achter de schermen van de Massart

Foto-expo in openlucht

 Jardin Botanique Jean Massart, 1160 Bruxelles

30 Juin 2022

Inhuldiging van de openluchtexpo fotografie : “Into the garden”

Nocturne - Inhuldiging

18h30 > 23h30  Jardin Botanique Jean Massart, 1160 Bruxelles

22 Juin 2022

Sensorische ontdekking van de Plantentuin Jean Massart

Namiddag kind volwassen

14h00 > 16h00  Jardin Botanique Jean Massart, 1160 Bruxelles

19 Juin 2022

Opening van de Sensorische tuin (Rood Klooster-feest)

Nouvelle collection

13h00 > 18h00  Jardin Botanique Jean Massart, 1160 Bruxelles

09 Juin 2022

Nocturne van de ULB musea

Nocturne

17h00 > 22h00  Jardin Botanique Jean Massart, 1160 Bruxelles

22 Mai 2022

Eeuwfeest van de plantentuin Jean Massart – Feestelijke opening

Open dag

14h00 > 19h00  Jardin Botanique Jean Massart, 1160 Bruxelles

De inschrijvingen worden tijdelijk stopgezet (zie bericht bovenaan de pagina).