De plantentuin Jean Massart viert zijn 100 jaar!

 

Het is zover, het jaar 2022 staat in het teken van het honderdjarig bestaan van de plantentuin Jean Massart, die een groene oase voor de biodiversiteit vormt in de stad.

De plantentuin heropent zijn deuren vanaf 22 mei 2022 met een feestelijk activiteitenprogramma tot eind september: Expo’s, workshops, geleide bezoeken en zelfs een nieuwe plantencollectie. Wacht niet langer en bekijk het programma hier.

Als je wil weten wat de ULB in petto heeft: Ons activiteitenprogramma staat in onze agenda!

Voorstelling

De Plantentuin Jean Massart is eigendom van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In samenwerking met Leefmilieu Brussel ontwikkelt de Université Libre de Bruxelles een educatief programma voor het grote publiek, de scholen en wetenschappelijke onderzoeksactiviteiten.

De collecties levende planten van de plantentuin Jean Massart zijn bestemd voor wetenschappelijk onderzoek, universitaire opleiding en verspreiding van wetenschappelijke kennis aan het grote publiek. Ze bevatten circa 2000 plantensoorten.

De tuin met geneeskrachtige en aromatische planten is één van de rijkste van België. De soorten zijn in 27 percelen verdeeld volgens hun werkzame stof.

De evolutietuin groepeert meer dan 300 bloeiende planten per Familie en volgens de grote evolutielijnen, van bloemen met primitieve kenmerken (zoals de Magnolia) tot de meest recente vormen (zoals de gewone margriet).

In de collectie teeltplanten staan de door de mens gedomesticeerde planten naast hun wilde voorouders. In de boomgaard worden verschillende oude variëteiten van appelbomen, perenbomen, pruimenbomen, perzikbomen en kersenbomen gekweekt.

Het arboretum bevat een collectie exotische bomen, waaronder voornamelijk coniferen.

De tuin bevat ook een vochtige zone die beheerd wordt als natuurreservaat en deel uitmaakt van het netwerk Natura 2000. Gele lis, reuzenpaardenstaart, riet, watermunt en nog veel andere plantensoorten ontwikkelen zich spontaan langs de bronnen en de naastliggende vijvers van het Roodklooster.

In de experimentele percelen van de tuin komen verschillende onderzoeksthema’s van het labo ‘Plantenecologie en biogeochemie’ aan bod. Die zijn o.a. gericht op de invasieve uitheemse plantensoorten en metaaltolerante planten.

Nieuwe didactische gids van de evolutietuin!

De evolutietuin toont de diversificatie van de bloeiende planten doorheen het evolutieverhaal van minstens 150 miljoen jaar. Onlangs heringericht om de laatste classificatie van de bloeiende planten te volgen, een gloednieuwe didactische gids werd voor de gelegenheid uitgebracht om u te helpen met het observeren van de bloemachtige kenmerken.
Deze is onze lokalen (botanische pijler aan de ingang van de tuin) te koop voor de prijs van 5EUR.
Gezien we niet altijd aan ons bureau zitten, gelieve een e-mail te sturen om een afspraak te maken: sophie.vanderschueren@ulb.be

De plantentuin Massart viert zijn 100 jaar!

Het volledige programma hier

Het programma voor de ULB-activiteiten waar reserveren noodzakelijk is hier


Praktische informatie

Doelpubliek

Animaties en workshops voor leerlingen uit het lager en secundair onderwijs.

Algemene en/of thematische bezoeken worden op vraag aangeboden voor een groep van min.10 personen (individuelen, verenigingen, hoger onderwijs)

Prijs

Voor schoolgroepen hangt de prijs af van de activiteit maar het bedraagt maximum 3,5 € per leerling.
Sommige animaties/workshops zijn gratis dankzij de steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waals Gewest.

Voor het grote publiek wordt een bijdrage van 3 € /persoon gevraagd.

Openingsuren

De plantentuin is open voor het publiek van maandag tot zondag.

  • Van 01 oktober tot 31 maart: 09:30 – 16:45
  • Van 01 tot 30 april: 08:00 – 18:30
  • Van 01 mei tot 31 augustus: 08:00 – 20:30
  • Van 01 tot 30 september: 08:00 – 19:30

Locatie en toegankelijkheid

Plantentuin Jean Massart
Waversesteenweg, 1850
1160 Oudergem

Auto: Parking onder de viaduct of langs de voetbalterreinen (stadium)
Tram : 8 (halte Herrmann-Debroux)
Bus : 41 (halte Herrmann-Debroux), 72 (halte Tuin Massart)
Metro : lijn 5 (halte Herrmann-Debroux)
TEC bus : E (halte Tuin Massart)
Bus De Lijn : 341, 343, 344, 345, 348, 349, 504, 544, 547, 548 (halte Tuin Massart)

Aanvraag voor scholen en bezoekers

Deze gebeuren bij voorkeur online (tabblad ‘Activiteiten voor de scholen’ of ‘Agenda’) of via het adres sophie.vanderschueren@ulb.be

Het team

Pierre Meerts, Directeur

pierre.meerts@ulb.be

Laurence Belalia (FR), Alexia Totté (FR) en Sophie Vanderschueren (NL), Pedagogisch team – Bezoeken, animaties, evenementen

  02 650 91 65

laurence.belalia@ulb.be, jardmassart@ulb.be, sophie.vanderschueren@ulb.be

Youri Rouge, Conservator van de plantencollecties

youri.rouge@ulb.be

Hernando Silva Montenegro en Jonathan Radelet, tuinmannen

hernando.silva.montenegro@ulb.be, jonathan.radelet@ulb.be

Verantwoordelijke voor het Index Seminum: Kristel Wart, technieker van het laboratorium ‘Plantenecologie en biogeochemie’ van de ULB

02 650 91 57 of 02 650 91 94

kristel.wart@ulb.be

Contact

Aarzel niet om ons te contacteren indien u vragen heeft betreffende de wetenschappelijke collecties van de plantentuin Jean Massart of in verband met de activiteiten / evenementen die we organiseren

sophie.vanderschueren@ulb.be
  02 650 91 65

Voor andere vragen verwijzen wij u naar het departement Groene Ruimten van Leefmilieu Brussel :
info@environnement.brussels 02/775.75.75

De activiteiten aangeboden door de ULB hebben als doel zo veel mogelijk jongeren te sensibiliseren, en richten zich meer bepaald tot de scholen die niet beschikken over een gepaste infrastructuur of laboratorium.

De inhoud en de praktische info van de verschillende educatieve activiteiten van de plantentuin Jean Massart zijn in onderstaande tabel terug te vinden.

De activiteiten zijn onder voorbehoud van de geldende sanitaire maatregelen in voege voor de scholen én voor de ULB.

In geval van vragen, aarzel niet om ons te contacteren.

Schoolactiviteiten

De plantentuin Jean Massart biedt het hele jaar door educatieve activiteiten voor de scholen.

Aanvragen voor activiteiten die na de maand januari plaatsvinden mogen in de maand december die voorafgaat doorgestuurd worden.

 

Title Lager onderwijs Secundair onderwijs Vak
1.
Rond de appel
De leerlingen ontdekken eerst de appelboom : de verschillende soorten, hun ziektes ,.. Dit eerste deel vindt plaats in de boomgaard. De appels worden daarna opgeraapt en binnengebracht in de lokalen van de plantentuin Massart voor het tweede deel van de activiteit.
De leerlingen vergelijken de verschillende appelsoorten, ontdekken de levenscyclus van een plant en de seizoensgebonden veranderingen van de bomen. Als laatste komt de bestuiving aan bod en is de cirkel rond.
Animatie
Plantentuin Jean Massart
September half-oktober
2u30
Gratis
1 2 3 Biologie
2.
Zadendiversiteit
De animatie houdt in:
Het in kaart brengen van de levenscyclus van een plant: van zaad tot vrucht.
Een bezoek aan de collecties van de plantentuin waarbij de zaden van verschillende planten bekeken worden.
Daarop volgt een uitwisseling over hun karakteristieken en aanpassingen.
Een mini-expo om fruiten en zaden te sorteren op basis van hun verspreidingsstrategie: wind, water, dieren,.. in functie van de observaties van de leerlingen.
Een groot ganzenspel: een race voor de overleving van de zaden.
Animatie
Plantentuin Jean Massart
Oktober
2u
Gratis
5 6 1 Biologie
3.
Kennismakingsworkshop microscopie
Deze workshop heeft als doel de leerlingen op zelfstandige wijze met een microscoop te laten werken. Het is ook de gelegenheid om plantencellen, dierlijke cellen en bacteriën te vergelijken op basis van een preparaat dat de leerlingen zelf maken.
Beschikkend over een goede microscoop, zal elke leerling de diameter van het waarnemingsveld berekenen in functie van het gebruikte objectief, een preparaat klaarmaken voor observatie en een verslag invullen met tekeningen van hun waarnemingen.
Animatie
Plantentuin Jean Massart
November Maart
2u30
Gratis
3 4 5 6 Biologie
4.
Zoom op het chlorofyl
Waarom zijn planten groen? Waar bevindt het chlorofyl zich? Doorheen verschillende experimenten ontdekken de leerlingen de cruciale rol van planten in het voedselweb. Ze leren op een ludieke manier aan de slag te gaan volgens een wetenschappelijke methode.
Animatie
Plantentuin Jean Massart
07 30 November
2u
Gratis
4 5 6 1 Biologie
5.
Hoe herken je bomen in de winter?
Tijdens een bezoek aan de plantencollecties van de plantentuin Massart wordt de bomendiversiteit getoond en worden de erkenningscriteria uitgelegd. De activiteit wordt in een lokaal vervolgd door een oefening waar de leerlingen verschillende boomtakken zullen proberen te identificeren aan de hand van een zoekkaart.
Animatie
Plantentuin Jean Massart
Februari Maart
2u
Gratis
5 6 1 2 Biologie
6.
Ecosysteem vijver
De leerlingen gaan op het terrein kennismaken met het ecosysteem ‘vijver’.
De basisbegrippen van de Ecologie worden toegelicht: biotoop, levensgemeenschap, habitat, niche. De leerlingen verscherpen hun waarnemingsvermogen door de verschillende plantengordels van de vijver te identificeren alsook de macrofauna te determineren door middel van zoekkaarten.
Animatie
Plantentuin Jean Massart
midden April Juni (inschrijven vanaf januari 2023)
2u30
Gratis
3 4 5 6 Biologie
7.
Terreinonderzoek: Ontdekking en beoordeling van de gezondheid van 2 natte zones
Neem uw leerlingen een volledige dag mee op het terrein.
Op het menu: toelichting van de basisbegrippen uit de Ecologie, analyse van de waterkwaliteit (resultaten worden getoetst aan de Brusselse kwaliteitsnormen), vergelijking van twee ecosystemen: beek en vijver.
De leerlingen beoordelen via empirisch wetenschappelijk onderzoek het ecologische potentieel van die 2 ecosystemen, bespreken de resultaten in groep en formuleren een logische conclusie.
Deze animatie wordt aangeboden door de plantentuin Jean Massart in samenwerking met Coördinatie Zenne vzw.
Aanvragen voor activiteiten die na de maand januari plaatsvinden mogen in de maand december die voorafgaat verstuurd worden.
Animatie
Plantentuin Jean Massart
Mei
hele dag
Gratis
3 4 5 6 Biologie
8.
Sensorische wandeling
Ontdekking van de plantenwereld via de zintuigen. Een wandeling waarbij voelen, proeven, ruiken,..een MUST zijn!
Een schepje groen om de leerlingen te laten genieten van de natuur met hun zintuigen… en wat we liefhebben beschermen we!
Animatie
Plantentuin Jean Massart
Mei juni (inschrijven vanaf januari 2023)
2u
Gratis
1 2 3 Biologie
9.
Gegidste thematische wandeling: Evolutie en diversiteit van de plantenwereld
Sinds hun verovering van de Aarde tot hun indrukwekkende diversificatie en aanwezigheid overal op de planeet.
Wandeling
Plantentuin Jean Massart
Mei juni (inschrijven vanaf januari 2023)
1u30/2u
Gratis
5 6 Biologie

Schrijf u in!

De plantentuin Jean Massart viert zijn 100 jaar!

Van 22 mei (openingsfeest) tot 30 september 2022 bieden Leefmilieu Brussel, ULB en CIVA een feestelijk activiteitenprogramma aan om deze prachtige groene oase te (her)ontdekken.

Voor het reserveren van de ULB-activiteiten bent u op de juiste plaats. Maak uw keuze in onze agenda hieronder. Een algemeen beeld van het activiteitenprogramma vindt u hier.

Alle activiteiten in het kader van het eeuwfeest zijn gratis.

En om uw bezoek nog aangenamer te maken kan u bij Guinguette Eddy terecht om uw dorst te lessen op woensdag, zaterdag en zondag van 11u tot 20u30!

Agenda

De plantentuin Jean Massart biedt algemene en thematische bezoeken aan van april tot oktober.

Deelnameprijs: 3EUR/persoon
Opgelet, inschrijven is altijd verplicht (bedankt om ons zo snel mogelijk in te lichten in geval van annulatie).

De groep wacht op de gids aan de hoofdingang van de tuin (bedankt om het gepaste bedrag cash bij te hebben).

Het is ook mogelijk om bezoeken op aanvraag te reserveren voor groepen van min. 10 personen (max. 25 personen) afhankelijk van de beschikbaarheden van de gidsen: sophie.vanderschueren@ulb.be

Schrijf u in via ons contactformulier (zie hieronder) om op de hoogte te blijven van de komende evenementen en/of volg ons op Facebook.

Komende evenementen

01 Juil 2022
30 Sep 2022

Into the garden: het leven achter de schermen van de Massart

Foto-expo in openlucht

 Jardin Botanique Jean Massart, 1160 Bruxelles

10 Sep 2022

Geleide wandeling – Ontdekking van de plantentuin Jean Massart

Geleide wandeling

14h00 > 16h00  Jardin Botanique Jean Massart, 1160 Bruxelles

14 Sep 2022

Wandeling – « De reizende planten »

Geleide wandeling

14h00 > 16h00  Jardin Botanique Jean Massart, 1160 Bruxelles

18 Sep 2022

Wandeling: ‘De reizende planten’

14h00 > 16h00  Plantentuin Jean Massart, 1160 Oudergem

21 Sep 2022

Reizende planten

Namiddag kind volwassen

14h00 > 16h00  Jardin Botanique Jean Massart, 1160 Bruxelles

Voorbije evenementen

13 Août 2022

Geleide wandeling – Ontdekking van de plantentuin Jean Massart

Geleide wandeling

10h00 > 12h00  Jardin Botanique Jean Massart, 1160 Bruxelles

30 Juin 2022

Inhuldiging van de openluchtexpo fotografie : “Into the garden”

Nocturne - Inhuldiging

18h30 > 23h30  Jardin Botanique Jean Massart, 1160 Bruxelles

22 Juin 2022

Sensorische ontdekking van de Plantentuin Jean Massart

Namiddag kind volwassen

14h00 > 16h00  Jardin Botanique Jean Massart, 1160 Bruxelles

19 Juin 2022

Opening van de Sensorische tuin (Rood Klooster-feest)

Nouvelle collection

13h00 > 18h00  Jardin Botanique Jean Massart, 1160 Bruxelles

09 Juin 2022

Nocturne van de ULB musea

Nocturne

17h00 > 22h00  Jardin Botanique Jean Massart, 1160 Bruxelles

22 Mai 2022

Eeuwfeest van de plantentuin Jean Massart – Feestelijke opening

Open dag

14h00 > 19h00  Jardin Botanique Jean Massart, 1160 Bruxelles

Contactformulier:

Homepagina

De plantentuin Jean Massart viert zijn 100 jaar!

 

Het is zover, het jaar 2022 staat in het teken van het honderdjarig bestaan van de plantentuin Jean Massart, die een groene oase voor de biodiversiteit vormt in de stad.

De plantentuin heropent zijn deuren vanaf 22 mei 2022 met een feestelijk activiteitenprogramma tot eind september: Expo’s, workshops, geleide bezoeken en zelfs een nieuwe plantencollectie. Wacht niet langer en bekijk het programma hier.

Als je wil weten wat de ULB in petto heeft: Ons activiteitenprogramma staat in onze agenda!

Voorstelling

De Plantentuin Jean Massart is eigendom van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In samenwerking met Leefmilieu Brussel ontwikkelt de Université Libre de Bruxelles een educatief programma voor het grote publiek, de scholen en wetenschappelijke onderzoeksactiviteiten.

De collecties levende planten van de plantentuin Jean Massart zijn bestemd voor wetenschappelijk onderzoek, universitaire opleiding en verspreiding van wetenschappelijke kennis aan het grote publiek. Ze bevatten circa 2000 plantensoorten.

De tuin met geneeskrachtige en aromatische planten is één van de rijkste van België. De soorten zijn in 27 percelen verdeeld volgens hun werkzame stof.

De evolutietuin groepeert meer dan 300 bloeiende planten per Familie en volgens de grote evolutielijnen, van bloemen met primitieve kenmerken (zoals de Magnolia) tot de meest recente vormen (zoals de gewone margriet).

In de collectie teeltplanten staan de door de mens gedomesticeerde planten naast hun wilde voorouders. In de boomgaard worden verschillende oude variëteiten van appelbomen, perenbomen, pruimenbomen, perzikbomen en kersenbomen gekweekt.

Het arboretum bevat een collectie exotische bomen, waaronder voornamelijk coniferen.

De tuin bevat ook een vochtige zone die beheerd wordt als natuurreservaat en deel uitmaakt van het netwerk Natura 2000. Gele lis, reuzenpaardenstaart, riet, watermunt en nog veel andere plantensoorten ontwikkelen zich spontaan langs de bronnen en de naastliggende vijvers van het Roodklooster.

In de experimentele percelen van de tuin komen verschillende onderzoeksthema’s van het labo ‘Plantenecologie en biogeochemie’ aan bod. Die zijn o.a. gericht op de invasieve uitheemse plantensoorten en metaaltolerante planten.

Nieuwe didactische gids van de evolutietuin!

De evolutietuin toont de diversificatie van de bloeiende planten doorheen het evolutieverhaal van minstens 150 miljoen jaar. Onlangs heringericht om de laatste classificatie van de bloeiende planten te volgen, een gloednieuwe didactische gids werd voor de gelegenheid uitgebracht om u te helpen met het observeren van de bloemachtige kenmerken.
Deze is onze lokalen (botanische pijler aan de ingang van de tuin) te koop voor de prijs van 5EUR.
Gezien we niet altijd aan ons bureau zitten, gelieve een e-mail te sturen om een afspraak te maken: sophie.vanderschueren@ulb.be
Praktische informatie

De plantentuin Massart viert zijn 100 jaar!

Het volledige programma hier

Het programma voor de ULB-activiteiten waar reserveren noodzakelijk is hier


Praktische informatie

Doelpubliek

Animaties en workshops voor leerlingen uit het lager en secundair onderwijs.

Algemene en/of thematische bezoeken worden op vraag aangeboden voor een groep van min.10 personen (individuelen, verenigingen, hoger onderwijs)

Prijs

Voor schoolgroepen hangt de prijs af van de activiteit maar het bedraagt maximum 3,5 € per leerling.
Sommige animaties/workshops zijn gratis dankzij de steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waals Gewest.

Voor het grote publiek wordt een bijdrage van 3 € /persoon gevraagd.

Openingsuren

De plantentuin is open voor het publiek van maandag tot zondag.

  • Van 01 oktober tot 31 maart: 09:30 – 16:45
  • Van 01 tot 30 april: 08:00 – 18:30
  • Van 01 mei tot 31 augustus: 08:00 – 20:30
  • Van 01 tot 30 september: 08:00 – 19:30

Locatie en toegankelijkheid

Plantentuin Jean Massart
Waversesteenweg, 1850
1160 Oudergem

Auto: Parking onder de viaduct of langs de voetbalterreinen (stadium)
Tram : 8 (halte Herrmann-Debroux)
Bus : 41 (halte Herrmann-Debroux), 72 (halte Tuin Massart)
Metro : lijn 5 (halte Herrmann-Debroux)
TEC bus : E (halte Tuin Massart)
Bus De Lijn : 341, 343, 344, 345, 348, 349, 504, 544, 547, 548 (halte Tuin Massart)

Aanvraag voor scholen en bezoekers

Deze gebeuren bij voorkeur online (tabblad ‘Activiteiten voor de scholen’ of ‘Agenda’) of via het adres sophie.vanderschueren@ulb.be

Het team

Pierre Meerts, Directeur

pierre.meerts@ulb.be

Laurence Belalia (FR), Alexia Totté (FR) en Sophie Vanderschueren (NL), Pedagogisch team – Bezoeken, animaties, evenementen

  02 650 91 65

laurence.belalia@ulb.be, jardmassart@ulb.be, sophie.vanderschueren@ulb.be

Youri Rouge, Conservator van de plantencollecties

youri.rouge@ulb.be

Hernando Silva Montenegro en Jonathan Radelet, tuinmannen

hernando.silva.montenegro@ulb.be, jonathan.radelet@ulb.be

Verantwoordelijke voor het Index Seminum: Kristel Wart, technieker van het laboratorium ‘Plantenecologie en biogeochemie’ van de ULB

02 650 91 57 of 02 650 91 94

kristel.wart@ulb.be

Contact

Aarzel niet om ons te contacteren indien u vragen heeft betreffende de wetenschappelijke collecties van de plantentuin Jean Massart of in verband met de activiteiten / evenementen die we organiseren

sophie.vanderschueren@ulb.be
  02 650 91 65

Voor andere vragen verwijzen wij u naar het departement Groene Ruimten van Leefmilieu Brussel :
info@environnement.brussels 02/775.75.75

Schoolactiviteiten

De activiteiten aangeboden door de ULB hebben als doel zo veel mogelijk jongeren te sensibiliseren, en richten zich meer bepaald tot de scholen die niet beschikken over een gepaste infrastructuur of laboratorium.

De inhoud en de praktische info van de verschillende educatieve activiteiten van de plantentuin Jean Massart zijn in onderstaande tabel terug te vinden.

De activiteiten zijn onder voorbehoud van de geldende sanitaire maatregelen in voege voor de scholen én voor de ULB.

In geval van vragen, aarzel niet om ons te contacteren.

Schoolactiviteiten

De plantentuin Jean Massart biedt het hele jaar door educatieve activiteiten voor de scholen.

Aanvragen voor activiteiten die na de maand januari plaatsvinden mogen in de maand december die voorafgaat doorgestuurd worden.

 

Title Lager onderwijs Secundair onderwijs Vak
1.
Rond de appel
De leerlingen ontdekken eerst de appelboom : de verschillende soorten, hun ziektes ,.. Dit eerste deel vindt plaats in de boomgaard. De appels worden daarna opgeraapt en binnengebracht in de lokalen van de plantentuin Massart voor het tweede deel van de activiteit.
De leerlingen vergelijken de verschillende appelsoorten, ontdekken de levenscyclus van een plant en de seizoensgebonden veranderingen van de bomen. Als laatste komt de bestuiving aan bod en is de cirkel rond.
Animatie
Plantentuin Jean Massart
September half-oktober
2u30
Gratis
1 2 3 Biologie
2.
Zadendiversiteit
De animatie houdt in:
Het in kaart brengen van de levenscyclus van een plant: van zaad tot vrucht.
Een bezoek aan de collecties van de plantentuin waarbij de zaden van verschillende planten bekeken worden.
Daarop volgt een uitwisseling over hun karakteristieken en aanpassingen.
Een mini-expo om fruiten en zaden te sorteren op basis van hun verspreidingsstrategie: wind, water, dieren,.. in functie van de observaties van de leerlingen.
Een groot ganzenspel: een race voor de overleving van de zaden.
Animatie
Plantentuin Jean Massart
Oktober
2u
Gratis
5 6 1 Biologie
3.
Kennismakingsworkshop microscopie
Deze workshop heeft als doel de leerlingen op zelfstandige wijze met een microscoop te laten werken. Het is ook de gelegenheid om plantencellen, dierlijke cellen en bacteriën te vergelijken op basis van een preparaat dat de leerlingen zelf maken.
Beschikkend over een goede microscoop, zal elke leerling de diameter van het waarnemingsveld berekenen in functie van het gebruikte objectief, een preparaat klaarmaken voor observatie en een verslag invullen met tekeningen van hun waarnemingen.
Animatie
Plantentuin Jean Massart
November Maart
2u30
Gratis
3 4 5 6 Biologie
4.
Zoom op het chlorofyl
Waarom zijn planten groen? Waar bevindt het chlorofyl zich? Doorheen verschillende experimenten ontdekken de leerlingen de cruciale rol van planten in het voedselweb. Ze leren op een ludieke manier aan de slag te gaan volgens een wetenschappelijke methode.
Animatie
Plantentuin Jean Massart
07 30 November
2u
Gratis
4 5 6 1 Biologie
5.
Hoe herken je bomen in de winter?
Tijdens een bezoek aan de plantencollecties van de plantentuin Massart wordt de bomendiversiteit getoond en worden de erkenningscriteria uitgelegd. De activiteit wordt in een lokaal vervolgd door een oefening waar de leerlingen verschillende boomtakken zullen proberen te identificeren aan de hand van een zoekkaart.
Animatie
Plantentuin Jean Massart
Februari Maart
2u
Gratis
5 6 1 2 Biologie
6.
Ecosysteem vijver
De leerlingen gaan op het terrein kennismaken met het ecosysteem ‘vijver’.
De basisbegrippen van de Ecologie worden toegelicht: biotoop, levensgemeenschap, habitat, niche. De leerlingen verscherpen hun waarnemingsvermogen door de verschillende plantengordels van de vijver te identificeren alsook de macrofauna te determineren door middel van zoekkaarten.
Animatie
Plantentuin Jean Massart
midden April Juni (inschrijven vanaf januari 2023)
2u30
Gratis
3 4 5 6 Biologie
7.
Terreinonderzoek: Ontdekking en beoordeling van de gezondheid van 2 natte zones
Neem uw leerlingen een volledige dag mee op het terrein.
Op het menu: toelichting van de basisbegrippen uit de Ecologie, analyse van de waterkwaliteit (resultaten worden getoetst aan de Brusselse kwaliteitsnormen), vergelijking van twee ecosystemen: beek en vijver.
De leerlingen beoordelen via empirisch wetenschappelijk onderzoek het ecologische potentieel van die 2 ecosystemen, bespreken de resultaten in groep en formuleren een logische conclusie.
Deze animatie wordt aangeboden door de plantentuin Jean Massart in samenwerking met Coördinatie Zenne vzw.
Aanvragen voor activiteiten die na de maand januari plaatsvinden mogen in de maand december die voorafgaat verstuurd worden.
Animatie
Plantentuin Jean Massart
Mei
hele dag
Gratis
3 4 5 6 Biologie
8.
Sensorische wandeling
Ontdekking van de plantenwereld via de zintuigen. Een wandeling waarbij voelen, proeven, ruiken,..een MUST zijn!
Een schepje groen om de leerlingen te laten genieten van de natuur met hun zintuigen… en wat we liefhebben beschermen we!
Animatie
Plantentuin Jean Massart
Mei juni (inschrijven vanaf januari 2023)
2u
Gratis
1 2 3 Biologie
9.
Gegidste thematische wandeling: Evolutie en diversiteit van de plantenwereld
Sinds hun verovering van de Aarde tot hun indrukwekkende diversificatie en aanwezigheid overal op de planeet.
Wandeling
Plantentuin Jean Massart
Mei juni (inschrijven vanaf januari 2023)
1u30/2u
Gratis
5 6 Biologie

Schrijf u in!

Agenda

De plantentuin Jean Massart viert zijn 100 jaar!

Van 22 mei (openingsfeest) tot 30 september 2022 bieden Leefmilieu Brussel, ULB en CIVA een feestelijk activiteitenprogramma aan om deze prachtige groene oase te (her)ontdekken.

Voor het reserveren van de ULB-activiteiten bent u op de juiste plaats. Maak uw keuze in onze agenda hieronder. Een algemeen beeld van het activiteitenprogramma vindt u hier.

Alle activiteiten in het kader van het eeuwfeest zijn gratis.

En om uw bezoek nog aangenamer te maken kan u bij Guinguette Eddy terecht om uw dorst te lessen op woensdag, zaterdag en zondag van 11u tot 20u30!

Agenda

De plantentuin Jean Massart biedt algemene en thematische bezoeken aan van april tot oktober.

Deelnameprijs: 3EUR/persoon
Opgelet, inschrijven is altijd verplicht (bedankt om ons zo snel mogelijk in te lichten in geval van annulatie).

De groep wacht op de gids aan de hoofdingang van de tuin (bedankt om het gepaste bedrag cash bij te hebben).

Het is ook mogelijk om bezoeken op aanvraag te reserveren voor groepen van min. 10 personen (max. 25 personen) afhankelijk van de beschikbaarheden van de gidsen: sophie.vanderschueren@ulb.be

Schrijf u in via ons contactformulier (zie hieronder) om op de hoogte te blijven van de komende evenementen en/of volg ons op Facebook.

Komende evenementen

01 Juil 2022
30 Sep 2022

Into the garden: het leven achter de schermen van de Massart

Foto-expo in openlucht

 Jardin Botanique Jean Massart, 1160 Bruxelles

10 Sep 2022

Geleide wandeling – Ontdekking van de plantentuin Jean Massart

Geleide wandeling

14h00 > 16h00  Jardin Botanique Jean Massart, 1160 Bruxelles

14 Sep 2022

Wandeling – « De reizende planten »

Geleide wandeling

14h00 > 16h00  Jardin Botanique Jean Massart, 1160 Bruxelles

18 Sep 2022

Wandeling: ‘De reizende planten’

14h00 > 16h00  Plantentuin Jean Massart, 1160 Oudergem

21 Sep 2022

Reizende planten

Namiddag kind volwassen

14h00 > 16h00  Jardin Botanique Jean Massart, 1160 Bruxelles

Voorbije evenementen

13 Août 2022

Geleide wandeling – Ontdekking van de plantentuin Jean Massart

Geleide wandeling

10h00 > 12h00  Jardin Botanique Jean Massart, 1160 Bruxelles

30 Juin 2022

Inhuldiging van de openluchtexpo fotografie : “Into the garden”

Nocturne - Inhuldiging

18h30 > 23h30  Jardin Botanique Jean Massart, 1160 Bruxelles

22 Juin 2022

Sensorische ontdekking van de Plantentuin Jean Massart

Namiddag kind volwassen

14h00 > 16h00  Jardin Botanique Jean Massart, 1160 Bruxelles

19 Juin 2022

Opening van de Sensorische tuin (Rood Klooster-feest)

Nouvelle collection

13h00 > 18h00  Jardin Botanique Jean Massart, 1160 Bruxelles

09 Juin 2022

Nocturne van de ULB musea

Nocturne

17h00 > 22h00  Jardin Botanique Jean Massart, 1160 Bruxelles

22 Mai 2022

Eeuwfeest van de plantentuin Jean Massart – Feestelijke opening

Open dag

14h00 > 19h00  Jardin Botanique Jean Massart, 1160 Bruxelles

Contactformulier: